Välkomna till Marieborgs Båtklubb

En båtklubb vid Magelungen

Om oss

Båtklubben är beläggen i ett historiskt område vid namn Marieborg intill sjön Magelungen. Klubben grundades någon gång på 60-talet.  Denna ideella organisation har till syfte att främja friluftslivet på sjö. 

Ni kan hitta oss här.

Varje klubb är suverän att besluta om sina stadgar. Våra stadgar kan du ladda ner här

Våra ordningsföreskrifter laddas ner här.

Den senaste verksamhetsberättelsen samt ekonomiska redovisningen hittar Ni här.

Det senaste årsmötesprotokollet kan laddas ner här.

Miljörelaterad information hittar Ni här nedan:

Rutin vid olyckor samt tillbud

Rutin för miljöfarligt avfall

Miljöregler


Klubbens styrelse:

ordförande

Elisabeth Källström

kassör

Per Gustafsson

sekreterare

Susanne Lieberg

klubbmästare

Jan-Erik Ström

ledamot

Björn Lantz

ledamot

Peter Källström

webbmaster

Sergei Popenko

suppleant

Aron Tögersen

suppleant

Sandro Valdebenito


Klubbens valberedning:

valberedning         

Göran Sjödin

valberedning         

Christian Weichert