Välkomna till Marieborgs Båtklubb

En båtklubb vid Magelungen

 

Styrelsen informerar om viktiga händelser 2020!
Miljö:

Vi har fått besök av miljöförvaltningen mars 2020 och kommer att få inspektion och besök vid behov. Vad som gäller kring miljöfrågor hittar ni här.

OBS: Nya regler för motorutrymme!

I detta motorutrymme får varje medlem som har plats endast förvara drivmedel i godkända bensindunkar och max 5 liter under sommarsäsongen.

Vintertid skall all drivmedel tas bort.

Om detta inte sker så har styrelsen rätt att beslagta drivmedlet och frakta bort det!


Båtupptagning:

Årets gemensamma torrläggning av båtarna sker

lördagen den 10 oktober

kl: 09:00-11:00

Välkomna!